Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

Vogelwacht Dokkum e.o. 50 jaar

Het afgelopen jaar was het 50 jaar geleden dat onze vogelwacht werd opgericht. Een jubileum dat geruisloos voorbij is gegaan. Ik wil u graag iets vertellen over de hele ontwikkeling van de afgelopen halve eeuw.

Was de aanleiding van de oprichting de zorg en liefde voor de natuur, dit is niet veranderd. Wat wel is veranderd is, dat de tegenwoordige tijd hele andere oplossingen vraagt dan 50 jaar geleden.
Waar vroeger alleen het zoeken en beschermen van nesten aan de orde was, is tegenwoordig een hele moderne registratie aan deze activiteiten verbonden. Waarom? We hebben gezien dat de afgelopen 50 jaar de landbouw een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ruilverkaveling, het verlagen van het waterpeil, de intrede van enorme landbouwmachines. Maar ook de hele bedrijfsvoering van de boeren is veranderd. Steeds meer specialisatie.
Waar vroeger veel boeren een z.g. gemengd bedrijf hadden, d.w.z. akkerbouw en veeteelt, is daar tegenwoordig geen sprake meer van.
Tegenwoordig kennen we alleen akker- of veeteelt bedrijven van grote omvang waar grote machines, in weinig tijd, het werk doen. Om mee te doen in deze wereld kan het ook niet anders. Door deze veranderingen in de biotoop van onze weidevogels zijn hun aantallen zwaar onder druk komen te staan. Natuurlijk is dit niet de enige oorzaak, ook de predatiedruk is erg hoog. Er worden tegenwoordig grote sommen geld uitgekeerd om het mogelijk te maken dat de weidevogels in onze provincie nog een plaats vinden. Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om te kijken naar precieze oorzaak en gevolg van de enorme teruggang van onze weidevogels. Hierin heeft de vogelwacht van tegenwoordig een niet geringe taak. Onze vrijwilligers werken tegenwoordig niet alleen in het veld, maar ook de computer en de smartphone hebben hun intrede gedaan om zoveel mogelijk kennis en feiten vast te leggen die van belang zijn voor zowel het verstrekken van subsidies als het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.
Natuurlijk blijft het mooiste werk het beschermen van nesten in de velden rond onze stad.

Onze wacht heeft in de jaren na de oprichting een steeds grotere taak gekregen binnen de stad door het plaatsen van nestkasten voor de stadsvogels. Door de moderne bouwtechnieken van tegenwoordig is het steeds moeilijker voor onze vogels nestgelegenheid te vinden. Zelfs de mus staat tegenwoordig op de rode lijst. Ook dit is het gevolg van veranderde omstandigheden. Het leefgebied van dit vogeltje, waar je vroeger niet omheen kon, is sterk veranderd. Denk alleen maar eens aan onze moderne dakpannen, er komt geen vogel meer onder. Gelukkig
beseffen steeds meer mensen dat onze stadsvogels een steuntje in de rug verdienen. Ze nemen zelf initiatief door op hun dak hier en daar een dakpan tussen te leggen die zo gemaakt is, dat deze de mogelijkheid geeft om daar een nestplaats te vinden. Door onze wacht worden op dit moment ruim 250 nestkasten beheerd. Voorwaar geen kleinigheid. Het moet gezegd worden dat onze voorzitter de heer Ype de Jong hier heel veel tijd en moeite insteekt. Deze nestkasten zijn voor allerlei verschillende soorten vogels, omdat iedere soort zijn of haar eigen voorwaarden stelt aan een goede broedplaats. We zien in deze
afgelopen 50 jaar niet alleen soorten verdwijnen, maar er komen ook soorten bij. We denken hierbij aan de grote bonte specht die alle moeite doet om onze nestkastjes te slopen. We dachten dit op te lossen door ook de specht een huis aan te bieden, maar net zo goed vernielt hij veel. Dit houdt in dat er veel hersteld moet worden. We hebben nog eenden-korven te staan. Hier wordt al 50 jaar dankbaar gebruik van gemaakt, overigens niet alleen door eenden. De nijlgans, die hier vroeger ook niet voorkwam, maakt ook graag gebruik van onze korven.

Door de jaren heen worden we gesteund door veel mensen uit Dokkum en omstreken. Wel zien we de laatste jaren een stevige afname van onze donateurs, dit voornamelijk door vergrijzing. Om ons werk te kunnen doen hebben we steun nodig van mensen die het belangrijk vinden dat de natuur om ons heen, een steuntje in de rug krijgt. Natuurlijk, de aansprekende olifant of tijger is belangrijk. Maar ook, en vooral, de natuur rond ons mag niet uit het oog verloren worden. Hier kunnen we zelf het verschil maken. Dit begint al met kleine dingen zoals een huiskat een belletje te laten dragen, een nestkastje in uw tuin te hangen, of donateur te worden van de vogelwacht Dokkum e.o.
Natuurlijk, ook actieve leden die iets willen betekenen in broedzorg of nazorg zijn van harte welkom. Bezoek ook eens onze website.

Harry


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>