Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

13 Mei 2014

Tussenstand nazorg 2014

Dramatisch. Zo mag het dit jaar beslist worden gesteld met de aantallen nesten in onze vogelwacht.
De aantallen broedparen en nesten zijn nog niet de helft van vorig jaar terwijl het nazorg seizoen toch al behoorlijk opschiet. Nu de meeste akkerlanden zijn ingezaaid en de meeste boeren de eerste snee van het land hebben begint de twijfel toch te knagen. Deze week werd ik gebeld door een gebiedsregiseur van de Noordelijk Friese Wouden en deze wist mij te vertellen dat dit beeld het beeld is in de hele provincie. Het is niet zo dat de vogels niet aan de leg komen, maar ze zijn er helemaal niet, en ook niet geweest. 
Natuurlijk speculeer je dan over waar ze wel zijn, maar het gevoel dat het inmiddels geen vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf is bekruipt je wel. We proberen al jaren om de grutto te behouden in ons Friese land maar hier komen nu ook de kievit, de tureluur en met name de scholekster bij. Er worden jaarlijks miljoenen in het behoud van weidevogels gestoken. Word het geen tijd om toe te geven dat het op de manier waarop we nu bezig zijn met natuurbeheer niet werkt. Er word nagedacht over kerngebieden voor weidevogels. Maar als je die inricht in gebieden waar intensieve landbouw word bedreven kun je ook dat vergeten. 
Weidevogels en intensieve landbouw is nu eenmaal geen ideale combinatie. Let wel, dit kun je de boer niet kwalijk nemen. Als je een bedrijf hebt met 100 tot soms 350 stuks vee valt het niet mee om je bedrijf zo in te richten dat alle kuikens overleven. De nesten gaat vaak nog wel, maar als de kuikens er eenmaal zijn en men zijn 100 hectare in 1 keer gaat maaien met groot materieel dan gaat alles eraan. Wel is het zo dat ook wij in onze gebieden hier en daar een boer hebben die als het om de regels voor het krijgen van subsidie gaat, plotseling een black-out krijgt, en toch per ongeluk kunstmest strooit of over nesten maait en ook weideslepen gebeurd per ongeluk na de daarvoor gestelde datum. Deze black-out krijgen ze overigens niet wanneer ze de subsidie op hun bankrekening krijgen bijgeschreven. Misschien dat men in extensief beheerde gebieden meer kan doen om de weidevogels toch nog een kans te geven.
Zo zijn Benno en Jelle van onze Wacht, bij biologisch boer Leendert van Selderen goed bezig. Vaak word op deze bedrijven met oog voor de natuur gewerkt omdat dit ook in het voordeel van het vee is. Kortom meer zoals het vroeger in onze jeugd gebeurde. Met meer variatie in de vegetatie en daardoor meer voedselaanbod voor de kuikens. Ook het maaien gaat vaak rustiger aan, en doordat het vee buiten loopt is er een vluchtplaats voor de kuikens. 
Misschien dat er voor dit type bedrijven toekomst is, om met de subsidie die nu naar de grote intensieve bedrijven gaat, hun bedrijf nog vriendelijker in te richten voor de weidevogels. Ook zie ik, omdat ik veel in het Lauwersmeer kom, ieder jaar meer weidevogels die de rust van dit Nationale Park opzoeken. Dus mogelijkheden zijn er. Zeker als ook de predatie eens serieus word aangepakt.
Het is echter zo, dat beslissingen vaak achter een bureau worden genomen en dat financiële belangen vaak belangrijker zijn dan de weidevogels. Dat is nu zo en zal in de toekomst niet veranderen.


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>