Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

20 Juli 2016

Nazorg 2016

NaZorgen 2016
Een jaar vliegt voorbij. Dat geldt zeker voor het nazorgseizoen van dit jaar. Ook dit jaar mochten er geen eieren mee worden genomen. Dit gegeven heeft zeker dit jaar flinke gevolgen gehad voor het broedseizoen. Met name de eerste leg van de kieviten is niet veel  van terecht gekomen, omdat veel jonge kieviten het koude en natte weer niet hebben overleeft. Het was over het algemeen een koud en nat voorjaar en dit had als gevolg dat de grutto laat aan de leg is gekomen en er nesten, maar vooral ook veel kuikens verloren zijn gegaan bij het maaien. Ook de tureluur is dit jaar weer minder in aantal dan vorig jaar en de scholekster doet het ook al niet geweldig. Inmiddels kun je wel stellen dat de teruggang van onze weidevogels niet is te wijten aan slechte weersomstandigheden of andere natuurlijke oorzaken. Hoewel de predatiedruk hoog is, zullen we moeten toegeven dat het vooral de biotoop is die niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een gezonde weidevogelstand. Hoeveel miljoenen er ook ingestoken worden om onze boeren te helpen om de weidevogelstand op peil te houden. We zullen moeten toegeven dat de moderne manier van boeren niet meer aansluit bij een natuurlijke leefomgeving voor veel dieren. Er wordt tegenwoordig niet voor niks gesproken over de groene woestijn. Hiermee wordt bedoeld een groen tapijt van productie gras waar totaal geen ruimte meer is voor bloemen en kruiden. We zullen ook moeten toegeven dat hierin geen verandering zal komen, omdat de tegenwoordige manier van gespecialiseerd boeren niet zal veranderen. Wil je als boer aan je verplichtingen voldoen, met de tegenwoordige kleine marges, dan zal je mee moeten in de vaart der volkeren. Immers, wij, de consumenten nemen alleen met het beste genoegen en dan ook nog eens voor de laagst mogelijke prijs. Je kunt nu eenmaal beter drie keer met vakantie, dan een eerlijke prijs betalen voor wat de natuur opbrengt. Veel boeren kunnen het zich niet meer permitteren om met alles rekening te houden wat op het land leeft. Ze zullen ook hun rekeningen moeten betalen. De toekomst zal uitwijzen dat we ook niet door kunnen gaan met het financieren van  boeren, om maar door te gaan met allerlei soorten van beheer, terwijl de stand van de vogels alleen maar achteruit gaat. We zullen binnenkort moeten accepteren dat natuur in Nederland alleen nog bestaat in gebieden die daar speciaal voor ingericht zijn. Onze landbouwgrond wordt te intensief gebruikt om nog langer een veilige plek te zijn voor niet alleen vogels, maar ook insecten en zoogdieren. Let wel, het is niet alleen een achteruitgang van de weidevogels, maar van alle dieren en planten die in het verleden ruimschoots aanwezig waren in de boerennatuur. Natuurlijk gaan we door met ons werk in en voor de natuur. Maar het raakt je toch als je beseft dat het voor je kleinkinderen straks niet meer vanzelfsprekend is om de grutto, de kievit en de tureluur te horen.
 
Harry
 


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>