Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

11 Juli 2016

Excursie Schiermonnikoog

Excursie
4 juni, excursie naar Schiermonnikoog. Wat een dag, om nooit te vergeten of zoals door een van onze leden werd gezegd, een dag om in te lijsten. Na verzameld te hebben op het Kalkhuisplein zijn we richting de boot gegaan. Mooi op tijd, we pasten erop en toen we aankwamen de bus genomen naar het dorp. Omdat niemand wist waar we moesten zijn hebben we de politieauto aangehouden. Door oom agent zijn we keurig op het juiste adres gewezen, en zo waren we mooi op tijd ter plaatse. De huifkar stond klaar en na kennis te hebben gemaakt met onze gastheren van Natuurmonumenten zijn we op weg gegaan. Opvallend veel bruine kiekendieven gezien en ook de broedende lepelaars waren prachtig te bekijken. Na een paar uurtjes aangekomen bij de zeevogel kolonies. Hier hebben we bekeken hoe er studie werd gemaakt van de Zilvermeeuw en de kleine Mantelmeeuw. Door de boswachter werd uitleg gegeven. Opvallend was dat er bij de nesten stokken stonden en rond de nesten hekwerken om te voorkomen dat de kuikens er vandoor gingen zonder ringen. Natuurlijk konden enkele nazorgers het niet laten om hier en daar nog een nest op te zoeken en hierbij een stok te plaatsen. Het was ondertussen een vrolijke boel aan het worden en alleen de melkbus met ranja ontbrak, anders hadden we kunnen spreken van een schoolreisje. Na de aanvang van de terugreis, klapte de band van de huifkar. Omdat de mensen met reserve band op zich lieten wachten werden we door onze gastheren getrakteerd op worst, kaas en juttersbitter. Dat een dag in de zon, en een paar bittertjes niet heel goed samen gaan hebben we geweten. Waar het eerst een vrolijk gezelschap was, werd het nu een ronduit uitgelaten gezelschap. Toen uiteindelijk de band weer om de kar zat, waren er meerdere litertjes juttersbitter op, en diepzinnige gesprekken heb ik niet meer gehoord. Bovendien bleek op het strand dat de twee paarden de kar niet meer door het mulle zand konden trekken. Dus afstappen en zelf het werk doen. De helft van het gezelschap heeft de terugtocht te voet afgelegd. Hoe is het mogelijk, en wat volgens de bestuurder van de huifkar nog nooit was gebeurd, kregen we weer een lekke band. Gelukkig waren we vlak bij het dorp, dus hebben we het laatste stuk gelopen. Hoewel de excursie tot vier uur zou duren, kwamen we door alle perikelen pas rond half zeven in het dorp aan. Hier hebben we de inwendige mens nog maar eens versterkt, en met de laatste bus waren we net op tijd voor de laatste boot. Onze Hollandse medegasten bedankten ons nog voor de fantastische dag, en waren het er over eens dat ze nooit meer zouden accepteren dat iemand van stugge Friezen zou spreken. Wat hen betreft was overtuigend het tegendeel bewezen. Iedereen was het er over eens dat het een prachtige dag was geweest, en met een goed gevoel zijn we huiswaarts gegaan.
 
Harry


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>