Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

26 Februari 2016

Ereleden vogelwacht

De Vogelwacht Dokkum e.o. heeft tijdens de algemene ledenvergadering twee leden benoemd tot erelid vanwege bijzondere verdiensten.

Ype de jong en Gerard Kamstra hebben in de 50 jaar dat de Vogelwacht bestaat zich tientallen jaren met bijzondere liefde voor de natuur in en rond Dokkum ingezet voor de vogels. Ook hebben zij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als bestuurslid.
 
De Jong heeft zich in deze 50 jaar 47 jaar als bestuurslid ingezet en heeft de voorzittershamer tijdens de vergadering overgedragen aan Bert Elderhuis. Hoewel De jong stopt met het voorzitterschap is hij niet verloren voor de vogelwacht. Hij zal in Dokkum nog vaak te zien zijn met fiets en kar, met daarin nestkastjes en onderdelen voor reparatie van nestkastjes. Ieder jaar maakt hij zo een aantal malen de ronde om de 250 nestkastjes die hij beheert in goede staat te houden. Hij zal ook de eendenkorven en de wintervoedering voor zijn rekening blijven nemen.

Kamstra heeft zich meer dan 25 jaar ingezet als nazorgcoördinator. In deze hoedanigheid heeft hij het weidevogelbeheer en legselbescherming voor onze wacht gecoördineerd en een uitgebreide administratie bijgehouden die door de BFVW beschikbaar is gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Kamstra heeft jarenlang leiding gegeven aan de jeugd vogelwacht. Hij heeft heel wat jonge Dokkumers de liefde voor de natuur bijgebracht. Kamstra gaat door met het werk voor de vogels. Hij ringt al jaren samen met zijn vrouw kieviten en scholeksters voor wetenschappelijk onderzoek, en zal dit blijven doen. Beide ereleden zullen vanwege hun grote kennis van de vogelwereld, het bestuur blijven adviseren.

Op de ledenvergadering is besloten om als vogelwacht door te gaan niet het beschermen van de nesten van onze weidevogels. Hoewel er geen eieren meer geraapt mogen worden, werd er besloten om met dit belangrijke werk door te gaan. Ook laten de nazorgers de vaak zeer gemotiveerde boeren niet in de steek bij de bescherming van de nesten tijdens het landwerk. Wel werd duidelijk dat de de nazorgers zich over het algemeen gekwetst voelen door het feit dat ze door een kleine fanatieke organisatie als de Faunabescherming in de negatieve hoek worden gedrukt. Een organisatie die zelf niets aan natuurbescherming doet, en niet gehinderd door kennis van landwerk en natuurbescherming, uitblinkt in het voeren van rechtszaken, om mensen hun wil op te leggen.

Na het officiële gedeelte was het nog even nagenieten met een natuurfoto-presentatie van de website fotograaf Janny Kamstra.


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>