Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

11 Maart 2016

Voorjaar 2016

Voorjaar 2016.
Het voorjaar staat weer voor de deur. De kieviten doen hun uitgelaten vreugdedans weer boven de weilanden om zo hun territorium af te bakenen. Hier en daar worden al weer grutto’s gespot en het wachten is op Amalia die terug komt uit Portugal. Deze gezenderde grutto staat symbool voor de Kening fan de greide. Veel nazorgers staan weer klaar om het veld in te gaan om te genieten van de natuur. Ook veel nazorgers zijn zo spuugflauw van de voortdurende bemoeizucht van de Hollandse heren dat ze het voor gezien houden. Er staat ons een nieuwe 6-jarige periode te wachten van Agrarisch natuurbeheer, waar de nieuwe contracten binnenkort voor worden afgesloten. Door het teruglopend aantal nazorgers vragen wij als vogelwacht ons af of wij hieraan onze volledige medewerking kunnen geven. We willen wel, maar de werkelijkheid is, dat over een paar jaar de vergrijzing zo groot is dat er bijna geen nazorgers over zijn. Dit is dus ook het dilemma waar wij mee worstelen. Gaan we wel of niet voor die periode van 6 jaar of zullen we het per jaar moeten bekijken. Niet alleen voor ons een probleem, maar ook de boeren die op ons rekenen zullen hun beleid daar op moeten aanpassen. Waar vind je buiten de plaatselijke afdelingen van de BFVW nog vrijwilligers die de kennis en wil hebben om belangeloos zoveel van hun tijd op te offeren. We kunnen gerust stellen dat door de opstelling van rechters en provincie de aanwas van nieuwe jonge enthousiaste nazorgers de nek is omgedraaid. Immers de leerschool is gesloten. Ook jonge mensen mogen niet meer het veld in om eieren te zoeken en te rapen. En juist die kleine investering leverde zoveel op. Niettemin gaat het leven door en ook de weidevogels zullen dit jaar weer gewoon hun best doen on nageslacht te produceren. De mooiste tijd van het jaar staat weer voor de deur. De vogelwacht zal weer gewoon zijn uiterste best doen om in onze omgeving de nesten te beschermen. Ook de nestkastjes in de parken en stad zijn voor het grootste gedeelte weer op orde en de eerste zangvogels slepen al met nestmateriaal. Onze coördinator broedzorg heeft het druk met zijn voortdurende competitie met de grote bonte specht, die ieder jaar meer nestkasten vernielt. Dat is de natuur. Wat wel moeilijk is? Dat is om begrip op te brengen voor mensen die er plezier aan beleven om die nestkastjes uit de bomen te trekken en in elkaar te trappen, of zoals met de jaarwisseling gebeurde op te blazen. Wat is de humor om, het werk van mensen te vernielen die met zoveel liefde en inspanning vrijwillig aan het werk zijn voor de natuur in onze mooie stad. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten. Ieder jaar worden deze nestkasten met geld van onze donateurs in Dokkum onderhouden en vernieuwd, jammer dat ook hun bijdrage voor de natuur op deze manier om zeep wordt geholpen. Maar we eindigen positief, het wordt lente en we kunnen weer genieten van al het mooie dat er te beleven valt.  De zeearend nestelt weer in het Lauwersmeergebied. Dit jaar kun je vanaf een zeer toegankelijke plaats de actie van het paar volgen. De meeste mensen kennen het Zomerhuisbos. En anders moet u even een kaartje van het gebied raadplegen. Als u de auto op het parkeerterrein zet voorbij de natuurcamping van Staatsbosbeheer, kunt u linksaf rond het bos lopen. Op een gegeven moment komt u bij een bankje, kijk dan naar het bos over het water, links voorbij de bult. Een prachtig gezicht. Neem wel een verrekijker of een telescoop mee anders is het moeilijk te zien. Ga niet op de bult kijken want vanaf de bult zie je ze niet, omdat ze in een inham van het bos zitten.
Harry


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>