Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

5 Februari 2015

Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015

Fûgelwacht Dokkum e.o. een halve eeuw in touw voor de natuur binnen- en rondom de stad Dokkum

Dit jaar bestaat de Fûgelwacht Dokkum 50 jaar, een heugelijk feit omdat dit betekent dat door de jaren heen een groep mensen zich actief inzet voor de natuur in- en rondom ons mooie stadje Dokkum.
In die 50 jaar is er heel wat gebeurd. Zowel binnen als buiten de stad is er ontzettend veel veranderd en wat eerst buiten de stad was, is inmiddels binnen de stad geworden.

Binnen de stad wordt al jaren door onze voorzitter Y. de Jong de broedzorg voor rekening genomen en vol enthousiasme gaat hij al jaren een aantal malen bij de ongeveer 250 nestkasten langs voor onderhoud en vervanging. Een enorme klus, temeer omdat met name de laatste jaren de grote bonte specht een behoorlijk gedeelte van de nestkasten vernield door er van alle kanten gaten in te timmeren. Maar De Jong is wat dat betreft onvermoeibaar en heeft inmiddels reservehokjes, zijkanten, bodems en daken bij zich, zodat hij de vogels aan huis alle service kan bieden die ze nodig hebben. Ook houdt hij al jaren de stand van de stadsvogels bij voor de BFVW. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Doordat de stad in 50 jaar behoorlijk is gegroeid, zijn er natuurlijk ieder jaar meer nestkastjes nodig. Ook die worden door De Jong al jaren zelf gemaakt, wat voor onze vogelwacht natuurlijk een enorme opsteker is, omdat het anders een niet te betalen aangelegenheid wordt. De Jong is inmiddels een bekende verschijning geworden in de parken van Dokkum met zijn fiets, kar en daarop de ladder. Soms zijn er mensen die niet helemaal begrijpen wat hij aan het doen is en vragen wat hij verloren is. Maar ook zijn er veel mensen die waardering voor zijn werk uitspreken.

De vogelwacht heeft al jaren binnen de stad in sloten en grachten eenden korven staan, Bij een stad horen natuurlijk ook stads-eenden. Het valt niet altijd mee voor deze vogels om broedgelegenheid te vinden. De visdiefjes en scholeksters zijn onder indruk van onze stad en broeden zo langzamerhand in grote getallen op de daken in onze stad. Dat dit tot bijzondere situaties lijdt, kunt u zich voorstellen. Zo heeft de familie Soepboer vorig jaar behoorlijk wakker gelegen van scholeksters die hun nest bouwden op de dakkapel, en daar ook de jongen voerden. Een zeer luidruchtige aangelegenheid. Ook de visdiefjes kunnen er wat van. Ze zijn zeer beschermend naar de kuikens. Daar kunnen enkele inwoners van Dokkum over meepraten. Zij moesten door de achterdeur naar buiten, omdat ze anders letterlijk op de kop werden gezeten door deze visdiefjes. Al een aantal jaren worden de zwaluwnesten geteld, en voor wetenschappelijk onderzoek worden deze gegevens doorgegeven door ons lid Marten Post. Die heeft hier ieder jaar veel werk van.

Ook buiten de stad wordt er veel gedaan om met name de greidefugels alle kans te geven om zo goed en veilig mogelijk eieren uit te broeden en jongen groot te brengen. Het ene seizoen gaat dit van een leien dakje, maar meestal zit hier voor de nazorger een hoop tijd in. Wanneer er land wordt bemest met een zogenaamde sleepslang, ben je al gauw uren bezig om er voor te zorgen dat nesten en eieren niet worden vernield door de slang die over het land rolt. Wanneer je ’s avonds thuiskomt is het net alsof je in de gierput hebt gelegen. Ook met maaien en kuilen is de nazorger van de partij om ervoor te zorgen dat de nesten worden beschermd. Als alles goed gaat en er kuikens zijn, is het zaak om te zorgen dat zoveel mogelijk kuikens het werk op het land overleven. We hebben er verschillende mogelijkheden voor, die over het algemeen veel inspanning vragen van de nazorger. Als de resultaten aan het einde van het seizoen goed zijn, heb je al deze zorg er graag voor over. En willen we blijven genieten van de kievit, grutto, tureluur en scholekster, is het nodig dat dit vrijwilligers werk gebeurt. Met de tegenwoordige intensieve landbouw wordt het voor de boeren steeds moeilijker om rekening te houden met vogels die broeden op hun terrein. Daarom wordt ook samengewerkt met boeren om de natuur zo veel mogelijk te ontzien. Ook zijn er buiten de stad nog vrijwilligers van onze vogelwacht die kieviten en scholeksters ringen voor wetenschappelijk onderzoek. Gerard en Jannie Kamstra zijn leden van onze vogelwacht die zich al jaren inzetten voor de natuur binnen en buiten de stad. Vogels ringen is voor hen een passie en voor de vogels winst. Hoe meer we van hen weten des te beter kunnen ze overleven als soort.

50 jaar geleden werd de Fûgelwacht Dokkum e.o. opgericht onder leiding van de heer Bruinenberg. Deze naam zal bij velen van jullie wel bekend zijn. Een man met grote liefde voor de natuur die toen al de noodzaak zag om de natuur/vogels te beschermen. Tegenwoordig is die noodzaak alleen maar groter geworden. Als gevolg van onze enorme welvaart heeft de natuur een grote prijs moeten betalen en is de noodzaak tot bescherming alleen maar groter geworden. Ook bij de vogelwacht wordt met een bezorgd oog naar de toekomst gekeken. Je moet er niet aan denken dat het weinige wat ons nog rest van de overvloed van 50 jaar geleden, ook nog verdwijnt. We gaan dan ook dit jaar weer gemotiveerd stad en land in om te doen wat nodig is, de natuur beschermen.

Harry de Boer


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>