Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

1 Maart 2015

Geen eieren rapen, wel nazorg

Wat zal het nieuwe seizoen ons brengen. Ieder jaar om deze tijd voor de natuurliefhebber weer een vraag.
Spannend, wanneer straks de bloemen en bomen weer gaan uitbotten, de eerste trekvogels weer terug zijn en al snel hun prachtige geluiden over bos en veld rondzingen. Hun nesten weer gaan bouwen. Spannend, wat er nu weer op het nestkastje in de tuin afkomt, zal het weer dezelfde pimpelmees zijn als vorig jaar? Heeft hij of zij de winter overleefd. Zal dezelfde grutto/kievit of tureluur weer in  mijn nazorggebied broeden? De echte aaisyker/nazorger herkent ze precies, hun specifieke geluid de afwijkende eieren. Het gedrag wat net even anders is dan dat van zijn familie. Net als bij mensen is ieder dier anders, als je maar het geduld kunt opbrengen om hen te leren kennen. Het zal je verbazen.

Dit jaar geen eieren rapen. Wat moet je er van zeggen? Jammer dat het verboden is, in ieder geval. De natuurliefhebber, dat zijn veruit de meeste aaisykers, voelen zich bedonderd. Wij zijn heel goed in staat om te bepalen, met onze vaak levenslange ervaring in de natuur, welk legsel wel en welk legsel het niet zal halen. Veruit de meesten van ons zijn geen eierrovers, maar natuurliefhebbers. Niet zoals de heer Niessen, die vanuit de rechtszaal de natuur meent te moeten beschermen, maar gewone mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en het veld in gaan om de nesten te beschermen. Wij weten bijv. dat door het laten liggen van de vroege eieren straks de grutto hiervan de dupe wordt. Wij weten ook dat lang niet alle vroeg gevonden eieren worden meegenomen, maar dat veel van ons kijken wat er door de boer nog op het land moet worden gedaan en of een legsel kans van slagen heeft.

Natuurlijk zijn er een aantal mensen die alles voor de vuist weg oppakken en die zich aan geen regel houden. Wat dat betreft zijn er in onze maatschappij in iedere geleding mensen die menen dat ze alleen rechten hebben en geen plichten. Dat is niet alleen in de natuur zo, maar ook in de politiek of gewoon op straat. En het argument dat het niet meer van deze tijd is, is wel het aller slechtste argument wat ik ooit gehoord heb. Wie bepaalt wat van welke tijd is. Wij zijn van deze tijd en houden van de natuur. Het is nog nooit bewezen dat aaisykjen slecht is voor de kievitstand. Met de grutto en leeuwerik gaat het nog veel slechter en de kemphaan is verdwenen. Die eieren zijn nog nooit geraapt. Je zou ook kunnen zeggen, ik vind voetbal niet van deze tijd. Het is echter zo dat het er niet toe doet wat iemand vindt, wanneer men niet met goede argumenten onderbouwd wat precies de schade is die aangericht wordt. Er zijn een heleboel dingen die wij vinden, maar laat de mensen die er oprecht van genieten en geen schade aanrichten met rust.

Natuurlijk laten wij hier niet de natuur de dupe van worden en gaan straks het veld weer in. Ook dit jaar het 50ste jaar voor de Fûgelwacht Dokkum e.o. zullen wij ons weer inzetten voor de vogels met 250 nestkasten in de stad, her en der eenden korven, en natuurlijk de nazorg rond de stad. Je moet er niet aan denken dat we niet meer mogen genieten van “hwat it fjild us te sjen jowt”. Zullen ook dit jaar de visdiefjes weer in onze stad op de daken broeden en mensen lastigvallen? En zal vervolgens ons bestuur weer gebeld worden door SBS, omdat die vindt dat de vogelwacht een wacht is die mensen beschermt tegen vogels. En of wij dus maar voor een oplossing willen zorgen, zodat de mensen weer door hun voordeur naar buiten kunnen. Als een lid van ons bestuur dan reageert met de opmerking dat ieder huis ook een achterdeur heeft, wordt dit niet op prijs gesteld. Ook de scholekster zal ongetwijfeld weer mensen uit hun slaap houden, omdat die zo langzamerhand meer binnen de stad op de daken broeden dan rond de stad in het veld. Er zijn zelfs al vrijwilligers die stokken willen plaatsen op de daken. Maar of de eigenaren van het onroerend goed dit op prijs zullen stellen, is natuurlijk zeer de vraag.

Kortom alles begint weer opnieuw de eindeloze gang van de seizoenen. Prachtig om mee te maken en ieder jaar weer de belofte van nieuw leven te ervaren.

Geniet ervan.

Harry de Boer


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>