Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

15 Januari 2015

Weer een jaar voorbij

Er ligt weer een jaar achter ons. Wat gaat de tijd snel.  Na een zeer zachte winter kwam ook het voorjaar vroeg.
Op 6 maart werd het eerste kievitsei van Nederland gevonden in Slykenburg. Ook hier in het noorden stonden we in de startblokken maar het duurde tot 15 maart dat het eerste kievitsei van onze vogelwacht werd gevonden door Mink-Jelle Zijlstra in de Anjumer kolken.
 
Veel onderwerpen die met de natuur en de vogelwacht te maken hebben passeerden het afgelopen jaar de revue. Harm Niesen ontwaakt ook weer en de fauna bescherming wil weer naar de Raad van State om het eieren zoeken van die koppige Friezen nu eindelijk eens te verbieden. Dit terwijl we in ieder geval tot en met 2016 vergunning hebben. Het argument is dat de populatie nog steeds kleiner wordt. Maar dat komt niet door het eieren zoeken. Hij kan zijn pijlen beter richten op alle predators, zowel de landmacht als de luchtmacht.
 
 We horen de laatste tijd ook maar weinig van de BFVW. We hebben het idee dat de geest uit de fles is. Het wordt zo langzamerhand een bureaucratische instelling. Waarbij  de indruk gewekt wordt dat wij er voor hun zijn terwijl dit net andersom moet zijn..
 
Ook de ganzen zijn weer in beeld, de populatie neemt elk jaar toe met 5% tot 7%. Door de zachte winters neemt de populatie jaarlijks nog toe . er is een rustperiode afgesproken van 2 maanden. Januari en februari voor de rest mogen ze verjaagd worden en geschoten. In 2016 wordt die rustperiode uitgebreid naar 4 maanden (1 dec t/m 1 april).De jagers van de W.B.E. plaatsen nu koel apparaten op boeren erven waar de geschoten ganzen in kunnen. Die worden dan opgehaald door een bedrijf die ze vervolgens klaar maakt voor consumptie.
 
Er zijn ook onvoorziene neven effecten. Kort geleden las ik een artikel in een dagblad. De grutto’s leggen voor zo’n betrekkelijk bescheiden vogel vier grote eieren. Als dan de periode van broeden en kuikens aanbreekt raken ze vaak alles kwijt, deze grutto’s beginnen vaak niet weer met een nieuw legsel. Er wordt steeds vroeger gemaaid en de bedrijven worden steeds groter nu het melkquotum er per 1 april af gaat en er moet steeds meer voer komen. Deze vogels houden het voor gezien en zijn dan rond juni al weer terug in Senegal, dit tot grote ergernis van de rijstboeren die net aan het planten zijn met kwetsbare rijstplantjes die ze dan vertrappen.
 
Het jaar 2015 zal ook het laatste jaar zijn van de agrarische natuurverenigingen. In 2016 zal alles terug gebracht worden naar grote weidevogel kerngebieden waar weer andere regels gelden. Hier kan het subsidiegeld besteed worden aan zaken waarvoor ze bestemd zijn. Hopelijk met meer succes want die grote oppervlakten met Engels raai gras lonen zich absoluut niet voor weidevogels.
 
Ondanks alle problematiek hopen we weer volop van de prachtige lente periode te genieten.
 
Y. de Jong, voorzitter


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>