Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

27 Oktober 2014

Broedzorg nestkasten 2014

Nestkast overzicht over het broedseizoen 2014. Het broedseizoen 2014 is weer voorbij en de vogelbevolking is weer vertrokken naar warmere oorden. Zo tegen eind augustus begin ik weer met het inventariseren en schoonmaken van al de kasten. 
In tegenstelling tot vorig jaar 2013 hebben we een bijzonder zacht voorjaar gehad. Het hele afgelopen jaar was bijzonder zacht. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen in tegenstelling tot vorig jaar toen het langdurig zeer koud was. Maar het verschil was niet noemenswaardig in de bezetting en resultaten. Dat geeft wel aan dat de vogelbevolking elastisch is en zich makkelijk aanpast aan de dan heersende omstandigheden. Want als de tijd daar is en de biologische klok het aangeeft dan gaan ze over tot actie.
 
In totaal waren er 241 nestkasten beschikbaar, 1 mussenkast, 3 spechtenkasten, 4 half open kasten en 3 kasten voor boomkruipers. De beste bedoelingen voor iedere soort. Maar de vogelbevolking laat zich kennelijk niet sturen. In de spechtenkasten die 60 cm diep zijn met een vliegopening van 60 mm hebben koolmezen gebroed. Voor de half openkasten was geen belangstelling en de 3 boomkleverkasten met een vlieggat aan de achterzijde werden bewoond door 2 koolmezen en 1 specht die aan de blinde voorkant een gat gemaakt had precies in het midden van de kast, eigenzinnig volk. In de 3-delige mussenkast zaten 1 koolmees, 1 ringmus en een leeg nest.
 
De meeste kasten die in de boomsingel groeien zijn soms na een goed groeiseizoen maar moeilijk terug te vinden. Er moeten eerst wat bladeren van bomen en struiken vallen voor een beter zicht. Ook het groot aantal braamstruiken dat in de ondergroei zit is zeer lastig om de nestkasten te kunnen benaderen.
 
Van het totale aantal 241 waren 33 geheel leeg en dus niet gebruikt. In 9 stuks was een compleet ongebruikt mezennest aanwezig, dus in totaal 42 nestkasten is niet gebroed en in 200 wel. Koolmees en pimpelmees hadden tezamen 172 nestkasten in gebruik. Hiervan zijn 21 broedsels verloren gegaan. Soms lagen er nog eieren min maar meestal dode jongen in alle stadia, waarschijnlijk zijn de oude vogels verongelukt. Ringmussen en huismussen hadden 23 in bezit genomen.
 
In totaal moesten 9 deurtjes mee omdat de spechten ze hadden verbouwd. En 17 kasten moesten geheel mee omdat ze waren beschadigd of de houdbaarheidsdatum was verstreken (+/-10 jaar) en sommigen waren vermolmd.
 
In de Fonteinslanden is het hele park aan de Strobosserweg gerenoveerd en ook een aantal bomen zijn gekapt. Voordat ze daarmee begonnen belde de aannemer of ik de nestkasten ook in veiligheid wilde brengen. Dat was begin juli, toch netjes van de firma. De gemeente wil de komende periode ongeveer 100 bomen kappen maar het is zeer onduidelijk welke. Mochten er nestkasten in hangen dan zullen deze onbeschadigd bewaard worden en ons weer bezorgd.
 
 Y. de Jong


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>