Home  50 jaar  Vogelwacht  Bestuur  Jaarvergadering  Jeugd  Nazorg  Nestkasten  Eendenkorven  Waarnemingen  https://vogelwachtwommels.nl/petitie-bfvw-tegen-de-jacht-op-weidevogel-in-europa/  Excursies  Contact  Links  Foto's  
 

 

5 September 2014

Nazorg 2014

Het leek zo goed te beginnen, een milde winter en de weidevogels waren al vroeg terug uit hun overwintering gebieden. Dat de natuur zijn eigen gang gaat is gebleken.
Omdat we nu een website hebben, is het een goed moment om nu al het afgelopen seizoen door te nemen en met jullie te delen.

Het afgelopen voorjaar viel tegen, ook uit de rest van de provincie komen niet uitgesproken positieve berichten. Waar zijn onze weidevogels gebleven. Het is gebleken dat veel vogels niet, of pas heel laat ( mei/juni) aan de leg zijn gekomen, dus de ontwikkeling zoals de eerste cijfers aangaven, heeft zich door gezet. De kievit is van 233 nesten in 2013 naar 144 nesten in 2014 gegaan. De grutto van 145 nesten naar 83. De tureluur van 64 naar 47. De scholekster van 93 naar 58.

De scholekster is een mooi voorbeeld van hoe vogels zich aanpassen aan de mens. Voor het eerst heb ik dit jaar eens geteld hoeveel broedparen/trio’s er in de stad Dokkum broeden. Het is wat moeilijk precies te zijn, omdat ze meestal op de daken van bedrijfsgebouwen broeden, maar ik kwam in ieder geval op 36 broedgevallen. Deze zitten niet in de telling verwerkt, omdat de stad tot nu toe geen rayon was. Misschien iets voor volgend jaar als we er een nazorger voor kunnen vinden. Er bleken ook nog scholeksters op dakkapellen broeden bij particuliere woningen, deze mensen werden wel gek van de herrie is mij verteld, begrijpelijk want het zijn behoorlijke lawaai schoppers.

Het afgelopen seizoen hadden we ook nog een primeur. Voor het eerst hebben een aantal kluten gebroed in ons rayon. En wel aan de Birdaarderstraatweg bij de plas/dras die daar is aangelegd vlak bij het bos van Prins. Ook hebben hier twee span kleine plevieren gebroed, maar dat was vorig jaar ook al het geval op de oude boorlocatie aan de Dokkumerweg bij Wetzens. De jongen zijn vliegvlug geworden. Op de plek waar de baggerspecie van het Dokkumerdiep is opgespoten, op het land van de Fam. Ludema, hebben ook kluten en kleine plevieren gebroed. Ook hier is een aantal vliegvlug geworden. Wat hier verder opviel is het grote aantal grutto’s die hier hun jongen hebben groot gebracht. Hoewel het een relatief klein gebied is, zijn hier door beheer maatregels goede resultaten geboekt. De combinatie van botanisch beheer met uitgestelde maaidatum en extensieve beweiding zorgen ervoor dat niet alleen veel vogels hier hun nesten maken, maar ook dat een even groot aantal vogels hier heen trekt met hun jongen omdat het voedselaanbod goed is. Mooi om te melden dat er ook succesjes worden geboekt.

Natuurlijk wil ik langs deze weg ook de mensen bedanken die zich dit jaar weer hebben ingezet om de natuur te beschermen, zowel nazorgers als boeren. Ook al valt het niet altijd mee in de bedrijfsvoering, het zijn uiteindelijk toch de boeren die gastheer/vrouw zijn van onze weidevogels, en die bij hun werk op het land zoveel als mogelijk is de nesten en kuikens proberen te sparen. Natuurlijk zijn het de nazorgers die zoveel mogelijk die nesten proberen te vinden en aan te merken zodat het werk van de boer kan doorgaan. Mensen bedankt voor jullie inzet en hopelijk volgend jaar weer een uitmuntend jaar voor onze weidevogels.
 
Harry
 


30 Maart 2019 Jaarverslag 2018 - lees verder >>

30 Maart 2019 Schelpen project Sud Ie - lees verder >>

3 Mei 2017 Excursie Fryske Gea bij it soal te Workum - lees verder >>

26 April 2017 Nazorgavond 24 april - lees verder >>

19 Maart 2017 1e kievitsei 2017 Dongeradeel gevonden - lees verder >>

20 Juli 2016 Nazorg 2016 - lees verder >>

11 Juli 2016 Excursie Schiermonnikoog - lees verder >>

21 April 2016 Nazorgvergadering !!! - lees verder >>

31 Maart 2016 Excursie - lees verder >>

11 Maart 2016 Voorjaar 2016 - lees verder >>

7 Maart 2016 Vogelwacht Dokkum e.o. nu ook op facebook - lees verder >>

26 Februari 2016 Ereleden vogelwacht - lees verder >>

2 Februari 2016 Aaisykjen - lees verder >>

5 Januari 2016 50 jaar Vogelwacht Dokkum e.o. - lees verder >>

28 December 2015 Winter 2015 / 2016 - lees verder >>

15 April 2015 Kievitsbloem - lees verder >>

7 Maart 2015 Nationaal Park Lauwersmeer - lees verder >>

1 Maart 2015 Geen eieren rapen, wel nazorg - lees verder >>

16 Februari 2015 Jaarvergadering op 27 februari - lees verder >>

5 Februari 2015 Vogelwacht Dokkum 50 jaar in 2015 - lees verder >>

24 Januari 2015 Vogelwacht 50 jaar, suggesties welkom - lees verder >>

15 Januari 2015 Weer een jaar voorbij - lees verder >>

8 Januari 2015 Wintervoedering 2014 - lees verder >>

1 December 2014 Goede email-adres doorgeven - lees verder >>

23 November 2014 Statistieken Nazorg 2014 - lees verder >>

27 Oktober 2014 Broedzorg nestkasten 2014 - lees verder >>

14 Oktober 2014 Broedzorg eenden korven 2014 - lees verder >>

5 September 2014 Nazorg 2014 - lees verder >>

11 Juni 2014 Bijzondere vondst op 19 mei - lees verder >>

13 Mei 2014 Tussenstand nazorg 2014 - lees verder >>

7 April 2014 Eerste ei op 15 maart 2014 - lees verder >>